התעוררות

הרב עדס: מצוות עשה הישמר בנגע הצערת!

09/06/15
התעוררות: שיערו השבועי של הרב הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א

הרב עדס: מה עניין תקיעה בחצוצרות למלחמה?

01/06/15
התעוררות: שיערו השבועי של הרב הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א

הרב עדס: קבלת התורה הפרטית בימים של תשלומים

25/05/15
שיערו השבועי של הרב הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א
1