פרסים

מידי שבוע ולמשך ארבעת השבועות הקרובים תחולק בתוכנית טבעת בשווי 7500 ש"ח, 0.65 נקודות קרט.
מתנת בן שימעון תכשיטי יהלומים 40 שנות מוניטין, רחוב אהרון ברנד 12 הר נוף ירושלים

מבצע למאזיני "קול ברמה" לחג השבועות -עד 40 הנחה לחג השבועות.


הטבעת השלישית שבמבצע
לחצו להגדלה…


פתרון חידת היהלום הראשונה:

שאלה:
איך יתכן שאדם יהיה חייב ליטול ידיים אפילו אם אינו אוכל לחם ואין בכוונתו להתפלל וכמובן שידיו נקיות?

תשובה:
כתוב במשנה ברורה (ס' קפ"א סק"ב) שאם אכל לחם ואין לו מים ליטול מים אחרונים, יכול לברך ברכת המזון, אבל ברגע שיזדמן לו מים חייב ליטול ידיו ואפילו אחרי הרבה זמן, והסיבה כי עדיין יש בידיו מלח סדומית.

פתרון חידת היהלום השנייה:

שאלה:
איך תכן שהרב יאסור על אחד האנשים בבית הכנסת להתפלל בשבת?

תשובה:
כתוב בירושלמי שאסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת, וביאר שם קרבן העדה שהסיבה היא כי כל אדם בשבת צריך להרגיש שכל מלאכתו עשויה ואם שואל צרכיו הוא מביא דאגה בליבו. ולכן כתב בשו"ת משנת יוסף (ח"ו סי' פ"ג) כשחל ט"ו בשבט בשבת יהיה מותר בשבת זו להתפלל תפילה לאתרוג שחיבר הבן איש חי מכיון שזו לא מלאכתו וזה לצורך מצווה.
אבל הוסיף שאדם שהוא סוחר אתרוגים או פרדסן יהיה אסור לו להתפלל תפילה זו בשבת כי מראה בזה שאין מלאכתו עשויה והוא גם מודאג שיהיה אתרוגים יפים בכדי שיהיה לו פרנסה טובה (ואם אתה יודע שאין לו כוונה אישית מותר אך זה דבר מאוד קשה).

חידת היהלום השלישית:

איך יתכן שאדם הנמצא בסעודה והרב אומר לו צא מהסעודה..?

יודעים את התשובה? חייגו עכשיו ל-1900-52-7777