הראשון לציון

מידי שבוע בימי חמישי מוסר הראשון לציון הרב משה שלמה עמאר שיעור בבית הכנסת "נר התורה" שברחוב בר אילן בעיה"ק ירושלים ת"ו. שיעורו השבועי של הראשון לציון מתבסס על הספר "מסילת ישרים" אותו הוא מעביר בנועם לשומעי השיעור. שכמידי שיעור מבוסס ומועבר פרק אחר מהספר "מסילת ישרים"

השיעור מוקלט ומועבר מידי יום ראשון בשעה 21:00 בערב ברדיו קול ברמה.