- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

פותחים עניין עם יהודה שלזינגר ושמואל בן עטר