- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

עמי מימון מחלק כרטיס טיסה לאומן – חידודון