- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

נתניהו נפגש עם ארדן – אחת בצהריים