- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

פיגוע דריסה בבירה – שמונה עד עשר