- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

דרעי ממנה את כל המקורבים – פותחים עניין