- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ראיון בלעדי עם יו"ר הכנסת – המהדורה המרכזית