- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

כיצד יש לנהוג בסעודה שלישית שחל בערב חג?