- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי • יום שישי ז' חשון • יבמות דפים כ"ז כ"ח

האזינו לשיעור המלא: