- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

דודי שוומנפלד בשעתיים על הערכות להילולות רשב"י במירון

דודי שוומנפלד בתכנית מרתקת על הערכות להילולת הרשב"י במירון עם כל האנשים שעושים את מירון …
האזינו: