- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי • יום רביעי כ"ז סיון • עירובין דף פ"ט

האזינו לשיעור המלא: