- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי • יום ראשון כ"ד סיון • עירובין דף פ"ו

האזינו לשיעור המלא: