- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי • יום רביעי י' אדר • שבת דף ק"מ

האזינו לשיעור המלא: