- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בשירי זימרה – יוסי גיל – 17.11.19