- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין – 17.11.19