- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

שולחן שבת – 15.11.19