- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

יעקב גרודקא וישראל קליין – מחבקים את הדרום – 13.11.19