- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין – 11.11.19