- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ודברדה בם עם הרב אשר ברדה 13.07.19