- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חד וחלק עם הרב שלמה בניזרי – 26.03.19