- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

מוצש מברכין עם אלי שפירא – 02.03.19