- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

חידון ההלכה העולמי עונה תשיעית שידור בכורה – 20.01.19