- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

יביע אומר – הרב יגאל כהן – פרשת וישלח תשע"ט – 23.11.18