- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

אחת בצהריים עם רונן כץ – 30.10.18