- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי • יום רביעי י"ג אב • נידה דף ע"ב

האזינו לשיעור המלא: