- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הנואם עם הרב ישי וליס והרב דניאל נשיא ובהגשת רונן גרוס – 12.08.18