- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

לכבוד שבת קודש עם מונה רוזנבלום – 03.08.18