- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בגובה הכיס עם רונן גרוס – 24.06.18