- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

שולחן שבת עם אלי שפירא – 22.06.18