- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

אשת חיל עם אורטל וניר קפטן – 02.02.18