- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי – 03.01.18