- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

יש דין ויש דיין הגמר עם הרב אבישי טהרני ובהגשת גלעד שמעא – 31.12.17