- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

מידות טובות • יום שני י"ט תמוז

לצלילי הבוקר משנה את פניה בשלושת השבועות ומתמקדת יותר בעניני שמירת הלשון

האזינו לתוכנית המלאה: