- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בשירי זמרה עם יוסי גיל – 05.12.17