- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם יקי אדמקר ודודי שוומנפלד- 05.12.17