- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

עוצמת חיים עם מיכל לשם – 26.11.17