- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי מכות דף יט כ – 24.11.17