- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

המתחשבנים עם רונן גרוס וישראל קליין – 16.11.17