- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

האקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי 14.11.17