- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

שיעורו של הגאון הרב מאיר מזוז – 06.11.17