- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי סנהדרין דף צד – 18.10.17