- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

הדף היומי סנהדרין דף פז פח – 11.10.17