- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום – 06.10.17