- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

לצלילי הבוקר עם ניר קפטן – 29.08.17