- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

20.07.17 מידות טובות עם ניר קפטן