- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

19.07.17 ישר ולענין עם יקי אדמקר ודודי שוומנפלד