- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

בשירי זמרה עם יוסי גיל 18.05.17