- רדיו קול ברמה - http://archive.kol-barama.co.il -

ישר ולעניין עם יקי ודודי 17.05.17